"" && $_REQUEST["afaanmelden"]<>"") { if ($_REQUEST["afaanmelden"]=="0") { database("insert into ramafzegging (afz_lid, afz_uittreden) values (" .getUserId($_SESSION["email"]) ."," .$_REQUEST["optreden_id"] .")"); } if ($_REQUEST["afaanmelden"]=="1") { database("delete from ramafzegging where afz_lid=" .getUserId($_SESSION["email"]) ." and afz_uittreden=" .$_REQUEST["optreden_id"]); } } if ($_REQUEST["optreden"]=="Opslaan") { if ($_REQUEST["uittredenid"]=="") { // echo "INSERT INTO ramuittreden (datum, van, tot, lokatie, organisatie, verzamel, aangenomen, opmerking, zien, url) values('". $datum ."','". $van ."','". $tot ."','". $lokatie ."','". $organisatie ."','". $verzamel ."','". $aangenomen ."','" .$opmerking ."','" .$zien ."','" .$url ."')"; database("INSERT INTO ramuittreden (datum, van, tot, lokatie, organisatie, verzamel, aangenomen, opmerking, zien, url) values('". $_POST["datum"] ."','". $_POST["van"] ."','". $_POST["tot"] ."','". $_POST["lokatie"] ."','". $_POST["organisatie"] ."','". $_POST["verzamel"] ."','". $_POST["aangenomen"] ."','" .$_POST["opmerking"] ."','" .$_POST["zien"] ."','" .$_POST["url"] ."')",0); } else { database("UPDATE ramuittreden SET datum='" .$_REQUEST["datum"] ."', organisatie='" .$_REQUEST["organisatie"] ."', van='" .$_REQUEST["van"] ."', tot='" .$_REQUEST["tot"] ."', lokatie='" .$_REQUEST["lokatie"] ."', verzamel='" .$_REQUEST["verzamel"] ."', aangenomen=" .$_REQUEST["aangenomen"] .", opmerking='".$_REQUEST["opmerking"] ."', zien=" .$_REQUEST["zien"] .", url='" .$_REQUEST["url"] ."' WHERE id='" .$_REQUEST["uittredenid"] ."'"); } } //echo $_POST["wijzigen"]; if ($_REQUEST["optreden"]=="Verwijderen" && $_REQUEST["uittredenid"]!="") { database("delete from ramuittreden WHERE id=" .$_REQUEST["uittredenid"]); } ?> Kakofonieband De Rammen, Dordrecht
 
  HOME   KAKOFONIEBAND DE RAMMEN  
 
0) { loginmenu(); } else { menu(); } ?>
OPTREDENS

" .chr(13); echo " "; if (getFunctie(getUserId($_SESSION["email"]))>5) { echo " " .chr(13); } echo " " .chr(13); echo " " .chr(13); echo " " .chr(13); echo " " .chr(13); echo " " .chr(13); if (getFunctie(getUserId($_SESSION["email"]))!=0) { echo " " .chr(13); echo " " .chr(13); echo " " .chr(13); echo " " .chr(13); } echo " " .chr(13); if (!getFunctie(getUserId($_SESSION["email"]))) { $result = database("SELECT * FROM ramuittreden WHERE zien=1 and datum >= CURDATE() ORDER BY datum, van LIMIT 0,3"); } else { $result = database("SELECT * FROM ramuittreden WHERE datum >= CURDATE() ORDER BY datum, van"); } while($row = mysql_fetch_array($result)) { if($row["aangenomen"]=='0') { $status= "Onbekend"; } if($row["aangenomen"]=='1') { $status= "Aangenomen"; } if($row["aangenomen"]=='2') { $status= "Afgewezen"; } echo "" .chr(13); if (getFunctie(getUserId($_SESSION["email"]))>5) { echo "" .chr(13); } $datum = createDateFormat($row["datum"]); echo "\n"; echo "" .chr(13); echo "" .chr(13); echo "" .chr(13); echo "" .chr(13); if (getFunctie(getUserId($_SESSION["email"]))!=0) { echo "" .chr(13); echo "" .chr(13); echo "" .chr(13); echo "\n"; } echo "\n"; } ?>
5) { $id =""; $datum = ""; $van = ""; $tot = ""; $lokatie = ""; $organisatie = ""; $verzamel = ""; $aangenomen = ""; $opmerking = ""; $url = ""; $zichtbaar = 1; if ($_POST["wijzigen"]!="") { $datum = "0000-00-00"; $id =""; $result = database("SELECT * FROM ramuittreden where id=" .$_POST["wijzigen"]); while($row = mysql_fetch_array($result)) { $id = $row["id"]; $datum = $row["datum"]; $van = $row["van"]; $tot = $row["tot"]; $lokatie = $row["lokatie"]; $organisatie = $row["organisatie"]; $verzamel = $row["verzamel"]; $aangenomen = $row["aangenomen"]; $opmerking = $row["opmerking"]; $url = $row["url"]; $zichtbaar = $row["zien"]; } } if ($id=="") { ?>
-->
  OPTREDENS

= CURDATE() AND zien=1 ORDER BY datum, van LIMIT 0,3"); while($row = mysql_fetch_array($result)) { echo ""; $datum = createDateFormat($row["datum"]); echo "\n"; } ?>
" .Month($datum["month"]) ."
" .$datum["day"] ."
"; if ($row["organisatie"]!="") { echo $row["organisatie"] ." - "; } echo $row["lokatie"] ."
\n"; echo "Tijd: " .$row["van"]; if ($row["tot"]!="") { echo " - " .$row["tot"]; } echo "

Bekijk alle optredens


  GASTENBOEK

"; echo $row["boodschap"] ."

\n"; } ?>
Bekijk alle berichten                       Voeg bericht toe


  RAMMENLINKS

Rammen login

" .$row["naam"] ."
"; } ?>